Single Blog Title

This is a single blog caption

PZU FIZ AKORD:

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. O terminie wykupu do 1 roku: 13 530,00 55 440,00 57 468,00 16,20 a) Obligacje 13 530,00 55 440,00 57 468,00 16,20 – DBKAZ101222 (XS0860582435) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Bank Rozwoju Kazachstanu Kazachstan 2022-12-10 Stałe 4,125% 1 000,00 3 300,00 13 206,00 13 758,00 3,88 – GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) Aktywny rynek – rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2022-08-01 Stałe 4,375% 1 000,00 1 300,00 6 058,00 6 251,00 1,76 – GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Gwatemali Gwatemala 2022-06-06 Stałe 5,75% 1 000,00 2 600,00 10 775,00 10 785,00 3,04 – MARGB111222U (XS0850020586) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2022-12-11 Stałe 4,25% 1 000,00 3 500,00 13 833,00 14 600,00 4,12 – PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2022-04-21 Stałe 1,875% 1 000,00 700,00 3 087,00 3 272,00 0,92 – TURKEY 5 1/8 03/25/22 (US900123BY51) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2022-03-25 Stałe 5,125% 1 000,00 800,00 3 067,00 3 300,00 0,93 – UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Ukrainy Ukraina 2022-09-01 Stałe 7,75% 1 000,00 1 330,00 5 414,00 5 502,00 1,55 b) Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 d) Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: 33 482 377,00 208 326,00 213 302,00 60,14 a) Obligacje 33 482 377,00 208 326,00 213 302,00 60,14 – ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ATAL S.A. Polska 2023-10-05 Zmienne 2,05% 1 000,00 1 815,00 1 815,00 1 812,00 0,51 – Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska 2028-10-16 Zmienne 2,35% 500 000,00 7,00 3 500,00 3 529,00 1,00 – Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska 2033-10-14 Zmienne 2,60% 500 000,00 7,00 3 500,00 3 661,00 1,03 – Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Polska Kasa Opieki S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 4,13% 500 000,00 5,00 2 500,00 2 529,00 0,71 – COLGB260224U (US195325BQ70) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Kolumbii Kolumbia 2024-02-26 Stałe 4,00% 1 000,00 2 300,00 9 316,00 9 781,00 2,76 – DOMGB250127U (USP3579EBV85) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2027-01-25 Stałe 5,95% 1 000,00 400,00 1 698,00 1 852,00 0,52 – DOMREP 4 1/2 01/30/30 (USP3579ECF27) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2030-01-30 Stałe 4,50% 1 000,00 600,00 2 350,00 2 531,00 0,71 – DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) Aktywny rynek – rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2025-01-27 Stałe 5,50% 1 000,00 100,00 409,00 449,00 0,13 – ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2030-07-31 Zerokuponowe 1,00 170 000,00 346,00 388,00 0,11 – ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2030-07-31 Stałe 5,00% 1,00 240 000,00 866,00 828,00 0,23 – EGYGB310147U (XS1558078496) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2047-01-31 Stałe 8,50% 1 000,00 1 400,00 5 595,00 5 256,00 1,48 – EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) Aktywny rynek – rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2025-04-11 Stałe 4,75% 1 000,00 900,00 3 906,00 4 253,00 1,20 – EGYPT 5.577 02/21/23 (XS1775617209) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2023-02-21 Stałe 5,577% 1 000,00 1 400,00 5 750,00 6 013,00 1,70 – EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) Aktywny rynek – rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2031-04-11 Stałe 6,375% 1 000,00 430,00 1 846,00 1 920,00 0,54 – ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Erbud S.A. Polska 2025-09-23 Zmienne 2,88% 1 000,00 1 330,00 1 330,00 1 332,00 0,38 – IGB150124 (USY20721BJ74) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2024-01-15 Stałe 5,875% 1 000,00 1 780,00 8 218,00 8 124,00 2,29 – INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2023-06-14 Stałe 2,625% 1 000,00 750,00 3 602,00 3 628,00 1,02 – INDON 3 3/8 07/30/25 (XS1268430201) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2025-07-30 Stałe 3,375% 1 000,00 350,00 1 775,00 1 796,00 0,51 – KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej Arabia Saudyjska 2025-10-22 Stałe 2,90% 1 000,00 750,00 3 108,00 3 211,00 0,91 – LUKOIL 4.563 04/24/23 (XS0919504562) Aktywny rynek – rynek regulowany Moscow Stock Exchange LUKOIL INTL FINANCE BV Holandia 2023-04-24 Stałe 4,563% 1 000,00 1 000,00 4 052,00 4 237,00 1,19 – MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) Inny aktywny rynek Rynek dealerski NORTH MACEDONIA Macedonia 2026-06-03 Stałe 3,675% 1 000,00 750,00 3 280,00 3 734,00 1,05 – MEX 1 5/8 04/08/26 (XS1974394675) Aktywny rynek – rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Meksyk 2026-04-08 Stałe 1,625% 1 000,00 460,00 2 137,00 2 231,00 0,63 – MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Królestwa Maroka Maroko 2027-12-15 Stałe 2,375% 1 000,00 500,00 1 841,00 1 985,00 0,56 – P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy P4 sp. z o.o. Polska 2026-12-11 Zmienne 4,30% 500 000,00 8,00 4 000,00 4 018,00 1,13 – PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2024-02-21 Stałe 3,75% 1 000,00 800,00 3 711,00 3 902,00 1,10 – PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) Inny aktywny rynek EUROTLX Petroleos Mexicanos Meksyk 2025-02-24 Stałe 5,50% 1 000,00 600,00 2 900,00 3 129,00 0,88 – PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2023-03-15 Stałe 5,125% 1 000,00 2 500,00 11 863,00 12 424,00 3,50 – PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) Inny aktywny rynek Rynek dealerski PETKIM PETROKIMYA HOLDING Turcja 2023-01-26 Stałe 5,875% 1 000,00 1 000,00 3 843,00 4 179,00 1,18 – REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) Aktywny rynek – rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Węgier Węgry 2023-02-21 Stałe 5,375% 2 000,00 1 050,00 9 520,00 9 127,00 2,57 – REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) Aktywny rynek – rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Węgier Węgry 2024-03-25 Stałe 5,375% 2 000,00 195,00 1 729,00 1 745,00 0,49 – ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) Aktywny rynek – rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2030-02-08 Stałe 2,50% 1 000,00 650,00 2 732,00 3 089,00 0,87 – ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) Aktywny rynek – rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 1 000,00 1 000,00 4 259,00 4 838,00 1,37 – ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) Aktywny rynek – rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2023-08-22 Stałe 4,375% 2 000,00 1 500,00 12 614,00 13 007,00 3,67 – SAFGB170124U (US836205AQ75) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2024-01-17 Stałe 4,665% 1 000,00 1 200,00 5 190,00 5 237,00 1,48 – SAGB 10 1/2 12/21/26 (ZAG000016320) Aktywny rynek – rynek regulowany Johannesburg Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2026-12-21 Stałe 10,50% 1,00 23 000 000,00 7 020,00 6 524,00 1,84 – SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) Aktywny rynek – rynek regulowany Johannesburg Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2031-02-28 Stałe 7,00% 1,00 10 000 000,00 1 845,00 2 214,00 0,62 – SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) Inny aktywny rynek Rynek dealerski State Oil Co of the Azer Azerbejdżan 2023-03-13 Stałe 4,75% 1 000,00 2 800,00 11 915,00 11 930,00 3,36 – TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2025-06-14 Stałe 3,25% 1 000,00 200,00 829,00 893,00 0,25 – TURKEY 5 3/4 03/22/24 (US900123CF53) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2024-03-22 Stałe 5,75% 1 000,00 700,00 2 695,00 2 827,00 0,80 – UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2024-02-20 Stałe 4,75% 1 000,00 2 150,00 8 833,00 9 252,00 2,61 – UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2029-02-20 Stałe 5,375% 1 000,00 340,00 1 301,00 1 498,00 0,42 – WZ0126 (PL0000108817) Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2026-01-25 Zmienne 0,25% 1 000,00 35 000,00 35 130,00 34 784,00 9,81 – WZ1126 (PL0000113130) Inny aktywny rynek Treasury Bondspot Poland Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2026-11-25 Zmienne 2,02% 1 000,00 3 650,00 3 657,00 3 605,00 1,02 b) Bony skarbowe 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Bony pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 d) Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

Leave a Reply